صفحه اصلی

 نیریز در سال ۱۸۵۰ شهر کشاورزی خفته‌ای بود در استان فارس ایران، جایی‌که مردمانش زندگی آرامی را با کشت خرما و انار میگذراندند. اما این آرامش خاموشی بود بدون امید، جائی‌که آینده اش نه بیشتر از گذشته بود. در ۲۸ ماه می سال ۱۸۵۰ وضع موجود درهم شکست. وحید پیام حضرت باب را از منبر مسجد جامع نیریز ابلاغ نمود و نیریز دیگر آن نیریز قبل نبود و با یک درد جانسوز به بیداری رسید

صبح بیداری تاریخ دیانت بابی و بهائی در نیریز نوشته دکتر حسین عهدیه و هیلاری چپمن تاریخچه الهام بخش خونینی از تولد جنبش از بالای این منبر وحید پیام حضرت باب را به مردم نیریز ابلاغ نمود بابی و سیر تکاملی آن به جامعه بهائی جامعه ای که در شش قاره دنیا مستقر شده است

از بالای این منبر وحید پیام حضرت باب را به مردم نیریز ابلاغ نمود

http://www.awakeningnayriz.org/images/1pix.gif این کتاب به تفصیل کوشش حماسی بابیان  را در سالهای ۱۸۵۰ و ۱۸۵۳ در مقابل قدرت عظیم امپراتوری ایران و رفتارهای وحشتناک حکومت با بازماندگان آنها را بازگو مینماید. شامل مطالعه دقیق رهبریت روحانیو نظامی وحید برای نشان دادن راه جدید زندگیبه مردم نیریز میباشد. همچنین تحول مهیج و کمتر شناخته شده سال ۱۹۰۹ را بررسی مینماید

جدا از جنگها، زدخردها و کشتن ها کتاب صبح  بیداری نشان دهنده امتحانات روزانه و پیروزیهای گاه بگاه بهائیان نیریز و خانوادهها یشان و تحمل عداوت همسایهٔ های مسلمان میباشد

یکی از اهداف دکتر عهدیه در نوشتن کتاب صبح  بیداری فراموش نشدن فداکاریهای نسل اولیه بابیان و بهائیان است. داستان مردمان عادی که با اراده شخصی و قدرت کلام حضرت باب و حضرت بهاالله تبدیل به مردان و زنان قهرمان میگردند