در مورد نویسندگان

دکتر حسین عهدیه در شهر نیریز به دنیا آمد و اوائل زنگی‌ او در این شهر بود ایشان از نسل ششم خانواده بهائی است.اجداد ایشان جزو اولین خانوادهایی بودند که پیشتر به دیانت بابی و سپس بهائی در نیریز ایمان آوردند. حسین در سنّ ۱۷ سالگی‌ به ایالات متحده مهاجرت نمود. مانند مهاجرا نی‌ که برای زندگی بهتر به آمریکا می‌آیند او بکار و تحصیل در ناحیه نیویورک مشغول شد. حسین در نهایت مدرک فوق  لیسانس خود را در رشته تاریخ اروپا و دکترای خود را در رشته تعلیم و تربیت از دانشگاه ماسا چوست دریافت نمود.

دکتر عهدیه پرونده درخشانی در رشته آموزش و پرورش در نیویورک دارد. پایه گذاری و کمک در مدیریت مدرسه تدارکاتی هارلم  (Harlem Preparatory School) یک دبیرستان شناخته شده جهانی‌ مخصوص شاگردان نیازمند آموزش ویژه یکی‌ از موفقیتهای ایشان می‌باشد. این مدرسه تعداد زیادی را از فقر به زندگی‌ بهتر کمک و راهنمای کرده است. دکتر عهدیه همچنین سالها بعنوان مدیر برنامه آموزش و پرورش دانشگاه فردهام خدمت نمودند

حسین در همه زندگی بزرگ سالیش مقیم نیویورک بوده است. او سالهای متمادی به عنوان صندوق دار محفل روحانی‌ بهائیان نیویورک خدمت میکرد و چندین بار بعنوان نماینده محل برای شرکت درکانونشن محفل ملی‌ آمریکا انتخاب شد.

 

علاوه بر کتاب صبح  بیداری دکتر عهدیه نویسنده کتاب عبدالبها در نیویورک نیز می‌باشد تاریخچه آموزنده ای‌ که بطور مفصل فعالیتهای حضرت عبدالبها در موقع سفرشان در این نواحی به رشته تحریر در میاورد. این کتاب بمناسبت سالگرد ۱۰۰ سال این سفر مهم تجدید چاپ شده است  

آقای هیلاری چپمن چهارمین نسل از خانواده بهائی میباشند. لیسانس خود را در رشته تاریخ و فوق لیسانس در رشته آموزش و پرورش گرفته‌اند. معلم زبان انگلیسی‌ و تاریخ در مدرسه خوش نام چاپین در نیو یورک بودند.  سالهای متمادی بعنوان منشی‌ محفل‌های روحانی‌ بهائیان نیویورک و نشویل، تنیسی خدمت کردند و همچنین سالهای زیادی به عنوان نماینده برای شرکت در کانونشن ملی‌ بهائیان آمریکا انتخاب ‌شدند.  در حال حاضر به شغل نویسندگی در نشویل مشغولند و از او آهنگها و شعرهای زیادی به چاپ رسیده است.

 

.