نمونه یک فصل

نمونه فصل: راه طولانی اسارت

http://www.awakeningnayriz.org/images/1pix.gif درب زندان زنان در شیراز

راه طولانی‌ اسارت  راه پیمایی اجباری و وحشتناک مردان، زنان و بچه‌های اسرای واقعه ۱۸۵۳ از نیریز تا شیراز را شرح میدهد. اسرای بابی مورد تحقیر، گرسنگی، تشنگی، سرما، شکنجه و در چندین مورد کشته شدن قرار میگرفتند.

حضرت شوقی افندی این راه پیمایی را در کتاب گاد پسز بای بطور مفصل شرح میدهند. این فصل کتاب بیداری اتفاقات مخوف و شجاعت و روح از خود گذشتگی نمونه بابیان نیریز را ترسیم می‌کند.همچنین منابع و توضیحات بطور مفصل در زیر نویس آن موجود است.

باز کردن با پی‌دی‌اف